• วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  นางสาวกนกพิชญ์ อักษรคิด 2019

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  นางสาวกนกพิชญ์ อักษรคิด 2019

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ขอแสดงความยินดี

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565
นายฐิตพัฒน์ ละอองพันธ์ สาขาการตลาด
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันทักษะ ดนตรีไทยประเภทขลุ่ยเพียงออ
นางสาวนภัสสร มีโชค สาขาการบัญชี
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันทักษะดนตรีไทย ประเภทจะเข้
ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
อำนวยการและควบคุมโดย
นายปราโมทย์ กล้าหาญ
ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
นางสุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ
อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
ควบคุมและประสานงานการฝึกซ้อมโดย
นายสธีรพัฒน์ มีชัยโย
ผู้จัดการทั่วไปฯ
อาจารย์สิทธิกร เจริญงาม
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นางสาวอพิชญา สมทอง
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน