• วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  นางสาวกนกพิชญ์ อักษรคิด 2019

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  นางสาวกนกพิชญ์ อักษรคิด 2019

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

อัลบัมทั้งหมด

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2566

โครงการA-BATC OPEN HOUSE 2023 อาชีวะก้าวหน้า

ประสบการณ์จริงในการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

กิจกรรม"สืบสานภูมิปัญญา อักขราภาษาไทย"

เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ได้นำนักเรียน และ นักศึกษาวิชาทหาร เข้าแห่เทียนพรรษ ณ วัดพลงช้างเผือก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ได้จัดโครงการ ถวายราชสดุดี และ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องด้วย วันเฉลิมพระชนมพรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วิชาชงเครื่องดื่มและตกแต่งแก้ว

วิชาชงเครื่องดื่มและตกแต่งแก้ว

วิชานักศึกษาวิชาทหาร

ประกาศ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ภาครัฐและเอกชน สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง ครั้งที่5/2565

กิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแกลง แ

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม

ประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่34

ข้าร่วมให้กำลังใจนักเรียนในงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565 แข่งขันทักษะด้านดนตรีไทย

เข้าร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสี "ชำนาญสามัคคีเกมส์65"

วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ตรวจประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นเเละสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประะเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเเละกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

การตรวจประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นเเละสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ

A-BATC Big cleaning Day

สืบสานประเพณีรำวงในงานลอยกระทง

ประธานในการพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดี

A-BATC Happy Halloween Day สุขสันต์วันปล่อยผี

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมพิธีการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)

เข้าร่วมการอบรมทบทวนเกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE

วางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เข้าร่วมอำนวยความสะดวกช่วยเก็บข้าวสารอาหารแห้ง

เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกและปฐมนิเทศ นักศึกษาวิชาทหาร (ภาคปกติ)

มอบดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี

เป็นประธานในการเปิดโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างวิทยาลัย และผู้ปกครอง

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา

กิจกรรมเรียนรู้ผ่านม้วนฟิล์ม เหมา 2 โรงเพื่อเราชาว A-BATC

นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมินุรักษ์สิ่งแวดล้อม "ปลูกป่าชายเลน" ณ ป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง

ด้เดินทางไปเยี่ยมบ้าน และมอบชุดนักเรียน ชุดกิจกรรม ให้นักเรียน นักศึกษาที่ประสบอุทกภัย

นำคณะครู อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจและสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

นำทีมคณะครูอาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา สาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ร่วมกับชุมชนบ้านเอื้ออาทร ระยอง วังหว้า ทำอาหาร และข้าวกล่องเพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม ในเขตพื้นที

นำทีมคณะครูอาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ร่วมกับชุมชนบ้านเอื้ออาทร ระยอง วังหว้า นำอาหาร และน้ำดื่ม ส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม

ส่งมอบให้กับนักเรียน-นักศึกษาที่บ้านน้ำท่วม และนำทีมคณะครูอาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษาที่มีจิตอาสา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ นำอาหาร และน้ำดื่ม

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ ห้องสร้อยทอง 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

นำทีมคณะผู้บริหารรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการ ประชุม ระด้บอาชีวศึกษา และเข้าร่วมรับฟังนโยบายการจัดการเรียนการสอนโครงการการจัดการศึกษาระบบทวิภา (ไทย-ญี่ปุ่น)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ร่วมกับชุมชนบ้านเอื้ออาทร ระยอง วังหว้า และผู้นำชุมชน นำอาหารเครื่องดื่มส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม ในเขตพื้นที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่ ผู้เขียน แก้ไข 1 เปิดรับสมัครครู ทั่วไป 20 ส.ค. 65 Administrator แก้ไข 2 20 สิงหาคม เป็นวัน "วันยุงโลก" ???? ทั่วไป 20 ส.ค. 65 Administrator แก้ไข 3 การเรียนรู้นอกห้องเรียนส

ปิดงานการประชุมวิชาการองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา และพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ส่งนักเรียนนักศึกษาปวช.และปวส. จำนวน10คน เข้าอบรมค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตสมาชิก TO BE NUMBER ONE ร่วมกับทางจังหวัดระยอง

ได้นำผู้บริหารคณะครูอาจารย์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูนิเทศก์การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เข้าอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 90 พรรษา

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 9

วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

กิจกรรม กีฬาต่อต้านยาเสพติด ฟุตซอลและวอลเลบอล

เปิดตัวผู้เข้าประกวด Freshy

การจัดกิจกรรม A-BATC Re X-Ray สถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข

เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565

เปิดโครงการนักศึกษาวิชาทหาร เตรียมความพร้อมในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ยินดีที่ได้รู้จัก อีกมุมของกิจกรรม

บรรยากาศ ปฐมนิเทศนักเรียน - นักศึกษาใหม่ พิธีบายศรีสู่ขวัญ ปวช.ภาคสมทบ ปวส.ภาคปกติและภาคสมทบ

ยินดีต้อนรับน้องใหม่ มาแบบแพ็คคู่

ยินดีต้อนรับน้องใหม่ มาแบบแพ็คคู่

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ

บรรยายการวันปฐมนิเทศนักเรียน ปวช. ประจำปีการศึกษา2565

วันที่ 24 เมษายน 2565 โครงการ "อบรมหลักสูตรระยะสั้นอาชีพคนตัดทุเรียน รุ่นที่2" เรียนจริง ลงมือปฏับัติจริง มีการลงสนามสอนตัดทุเรียนและวิเคราะห์ทุเรียน

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการ "อบรมหลักสูตรระยะสั้นอาชีพคนตัดทุเรียน รุ่นที่2"

นำคณะครู สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีไทยไปด้วยกัน

จัดกิจกรรม RUN FOR LOVE A - BATC

ลงนาม (mou) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียน นักศึกษา

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ดำเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดร้องเพลงไทย ที่ได้รับรางวัล

ได้เข้าแนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ระดับชั้น ม. 3 สังกัด สนง.เขตพื้นที่ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ได้เข้ารับการประเมินนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2564

การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประกวดดนตรีไทย ประเภทเดี่ยว

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรยกย่องผลงานดีเด่น ในงานวันครู ประจำปี 2565

โครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MOU)

ขอแสดงความยินดีกับ คณะผู้บริหาร และครูทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล การคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2564

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Merry Christmas & Happy New Year 2022

เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อวท

ขอแสดงความยินดี

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และนักเรียน-นักศึกษา

รับโล่รางวัลสถานศึกษาพระราชทานจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา

การประเมินการเตรียมความพร้อม ในการเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการ มนตรี คนเล

" พิธีการมอบเข็มกลัด A-BATC เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่รับวัคซีนครบ 2 เข็ม "

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการ ดิเรก หนูน้อย

ภาพบรรยากาศ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ (A-BATC) ที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน #Pfizer

เข้าร่วมพิธีบวงสรวงได้วางพวงมาลาดอกไม้ที่อนุสาวรีย์

จัดทำอาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่

ต้อนรับทีมงานจากหน่วยงานภายนอกเข้ามาตรวจเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet

" A-BATC พร้อม !! การ์ดไม่ตก พ่นฆ่าเชื้อ COVID-19"

ผู้อำนวยการเข้าร่วมการต้อนรับและรับมอบนโยบาย

โอกาสสำคัญมาถึงแล้ว

ตัวแทนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

การแข่งขันการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ขอต้อนรับท่านคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อม

"รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" Supannika Games ประจำปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดการแข่งขัน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่"ประจำปีการศึกษา 2563

ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ท่านอาจารย์สุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ ได้เข้าร่วมให้กำลังใจ แก่นักเรียน นักศึกษา

สอบมาตรฐานวิชาชีพ 63

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตร รางวัล " ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา "

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวมินตรา โพธิชา นักเรียนระดับ ปวช. สาขาการบัญชี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

สุขสันต์วันคริสต์มาสและสุขสันต์วันปีใหม่ 2021 ที่ A-BATC

พิธีบวงสรวงท้าวมหาพรมหม วิทยาลัยฯ

ทำบุญ วิทยาลัยฯ

ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิมพร โสภา และ อาจารย์ชัชชัย ขวัญอ่อน

ท่านผู้รับใบอนุญาต อาจารย์ปราโมทย์ กล้าหาญ คณะกรรมการตรวจประเมิน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการประกวดครูเอกชนดีเด่นจังหวัดระยอง

พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อวท การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะวิชาพื้นฐานระดับสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับ โรงพยาบาลแกลง กิ่งสภากาชาตไทย

กิจกรรมจิตอาสา 4 ธันวาคม 2563

เข้าค่ายลูกเสืออาเซียน #Daycamp

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการ สุนทร เรืองวัฒนานนท์ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม ที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการ วีระ คงกระจ่าง โรงเรียนห้วยยางศึกษา ที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ

ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน ผู้อำนวยการ อัญชลี อิสสรารักษ์ โรงเรียนแกลง ?วิทยสถาวร? ที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการ มณฑาทิพย์ เสาวคนธ์ โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย ที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ

ทีมวิชาการจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ

"ชาติ เกียรติ วินัย กล้าหาญ อดทน" พิธีปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นวิชาชีพที่ฝึกแล้วไม่ตกงาน หัวข้อ "คนตัดทุเรียน" ประจำปีการศึกษา 2563

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนคนพันธ์ A-BATC ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคณะกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ

การตรวจเยี่ยม การติดต่อประสานงาน การลงพื้นที่จริง ศึกษาดูสภาพจริงของหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ

พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช)

โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ร่วมกับอำเภอแกลง และหน่วยงานภายนอก ทำกิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ยินดีต้อนรับผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

การติดต่อประสานงานสถานประกอบการ

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 "เรื่องการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์" (Computer Maintenance)

รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบวรสรวงการบูรณะลงรักปิดทององค์พระประธานและงานเขียนภาพจิตรกร

Freshy Boy & Girl " JUST SAY NO "

" การเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ " บริการวิชาการวิชาชีพ โรงเรียนวัดตะเคียนงาม

" ประวัติเมืองแกลง " โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ร่วมกับ สถานประกอบการปราชญ์ชาวบ้าน

" การดูแลและซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น " บริการวิชาการวิชาชีพ อบต.วังหว้า

การเรียน Food and Beverage

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาหลักสูตร (การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การตัดทุเรียน"

โครงการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

"ฟ้าใส วัยเกษียณ Cowboy Night."

ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อในโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

การเรียน Food and Beverage

บรรยากาศ (รอบชิงชนะเลิศ) การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง LINK ADVANCE NETWORK SWITCH (LAS) 2020

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง LINK ADVANCED NETWORK SWITCH (LAS) 2020

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ สาขาการโรงแรม เรื่อง Food & Beverage

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดย ท่าน รศ.บุญร่วม ทิพพศรี

โครงการธรรมะสัญจร

โครงการธรรมะสัญจร

โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา กิจกรรม Re-X-ray

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด

บริษัทน้ำดื่ม มิรินด้า เข้ามาแจกน้ำอัดลมรสใหม่ ให้กับนักเรียน-นักศึกษา

นางสาวธัญจิตรา แซ่คู ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรี

จิตอาสาบริการน้ำดื่ม ณ พิธีเปิดร้านค้าชุมชนประชารัฐตำบลกระแสบน

ผู้รับใบอนุญาต นิเทศนักเรียน-นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการจิตอาสา"เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ร่วมกับ อำเภอแกลง และ สถานีตำรวจภูธรแกลง

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้พื้นที่ป่าจังหวัดระยอง

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

การคัดเลือกนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

ขอขอบคุณ คุณวนัญญา แสงวงศ์กิจ มอบทุนการศึกษา

ต้อนรับคณะกรรมการกลางจากการเคหะแห่งชาติ ในการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2563

" วันรับใบประกาศ "

ติดตามดูแลนักเรียน ในการเรียน Food and Beverage

จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อร่วมกับชุมชน

พิธีถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณตนประจำปี 2563 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

เจ้าของร้าน Queensweet Homemade ในรายวิชาเบเกอรี่ มาสอนทำ บราวนี่ให้กับนักเรียน-นักศึกษาภายในวิทยาลัยฯ

การออกนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ

ประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อต้านไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

BigCleaning Day

วิทยาลัยเข้ารับการตรวจตามนโยบายสถานการณ์ Covid-19

ผู้รับใบอนุญาตร่วมเป็นคณะกรรมการการตรวจ ความพร้อมในสถานการณ์การ COVID-19

วิทยาลัยเข้ารับการตรวจตามนโยบายสถานการณ์ Covid-19

การประชุม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน

วิทยาลัยฯ ขอขอบคุณ สำหรับน้ำยาล้างมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ขอขอบคุณ ท่าน สจ.กนกวรรณ เบญจาทิกุล และทีมงานที่ได้เข้ามามอบน้ำยาล้างมือให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ขอขอบพระค

พิธีการแข่งขัน "SUPANNIKA GAMES"

การสอบโปรเจค ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 3

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

"SUPANNIKA GAMES" ประจำปีการศึกษา 2562 ( กีฬาสีวิทยาลัยฯ )

กิจกรรมกีฬาสี

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหารครูดีเด่นและนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ท่าน

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประชุมคณะกรรมการ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง

ตรวจเยี่ยม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

" #เด็กไทยยุคใหม่ #รู้รักสามัคคี #รู้หน้าที่พลเมืองไทย "

กิจกรรม Open House เปิดบ้านโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

คัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ครูดีเด่น

กีฬาครูอาชีวะ

การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ตรวจเยี่ยม และนิเทศ นักเรียน นักศึกษา

กิจกรรม Open Horse โรงเรียนแกลง วิทยสถาวร

สนามสอบ V-NET เข้าควบคุมการสอบครั้งนี้ ซึ่งเป็นการทดสอบศักยภาพทางด้านการเรียนอาชีวศึกษาทั้งความรู้และทักษะวิชาชีพ

ารแข่งขันทักษะวิชาชีพ

เข้าร่วมรับมอบทุนการศึกษา มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียน ยากจน อำเภอแกลง ณ โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย

น้องนุ่มนิ่ม " RAYONG FRESHY STAR CONTEST "

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

" กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ "

เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายฝึกภาคสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา 2562 ณ แหล่งชุมนุมค่ายนวมินทราชินี

ร่วมแสดงความยินดีกับนายสมนึก คฤคราช มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแกลงวิทยสถาวร

ร่วมพิธีเปิดงานสุดยอดนวัตกรรม อาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 ณโรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอ

" ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.สันติ มุกดาสนิท ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา "

" สุดยอดดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการประกวดโครงการงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา "

" โครงการนักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่ ประจำปี 2563 "

กิจกรรม " บวงสรวงพระพรหมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ " "

กิจกรรม " ทำบุญวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ "

เก็บตกภาพบรรยากาศงาน " จิ๊กโก๋ซิ่ง จิ๊กกี๋ซ่า อาเซียนคาร์นิว้าว " กิจกรรม " Merry christmas and Happy new year "

" โครงการประกวดผลงานวิจัยอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา2562 "

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นฯ "ระดับเหรียญทองแดง" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด สถานศึกษาขนาดเล็ก

" โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 "

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

" ท่านผู้รับใบอนุญาตเข้าร่วม พิธีเปิด กีฬาสี Klaeng Games "

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562

" โครงการเข้าค่ายลูกเสือ กิจกรรม DAY CAMP "

" พิธีเปิด ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 จังหวัดระยอง "

พิธีเปิด โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ ๘ ในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ท่านว่าที่ร้อยตรีธรรมรัตน์ พึ่งกิจ และคณะครู วิ

การจัดการศึกษาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีเพื่อเป็นกลไกในการเตรียมความพร้อมการประกอบอาชีพและการเข้าสู่ระบบการทำงานของนักเรียน - นักศึกษาและเป็นการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้ตรงกับความต้องการของต

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

พิธีเปิดงาน แหลมแม่พิมพ์ Music & Food Festival : ครัวกวี มณีแห่งธารา

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน-นักศึกษา

" พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยฯ กับ สถานประกอบการ (MOU) "

เก็บตกภาพบรรยากาศฏครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา

ท่านผู้รับใบอนุญาต ร่วมให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ

ทอดผ้าป่ากลางน้ำ ณ ชุมชนปากน้ำประแสร์

" สืบสานประเพณีวันลอยกระทง " เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ นำโดย ท่านผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน-นักศึกษา ได้ร่

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับน้องอออมสิน นางสาวปวีณา สันรัตน์ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขาการโรงแรม ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และขวัญใจชาวห้ว

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน " จับจีบผ้า "

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับหมู่บ้านเอื้ออาทร ( วังหว้า )

" วิ่งเพื่อน้อง จัดโดย มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง "

การอบรมผู้ประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ

จิตอาสาร่วมกันทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ แล้วนำไปส่งมอบให้กับทาง เทศบาลตำบลเมืองแกลง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า และองค์บริหารส่วนตำบลห้วยยาง

คณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ที่มีจิตอาสาร่วมกันทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติจากใบตองร่วมกับเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ในงาน "ลอยกระทง ลงทะเล"

เ คณะครู อาจารย์ สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการอบรมแนวทางการใช้ชุดคู่มือการสอนความรู้ทางการเงินสําหรับนักศึกษาอาชีวศึกษาภายใต้โครงการ Fin ดี we can do!!! Season 2 ณ ธนาค

ครูอาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 เป็นการประชุมชี้แจงโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้สายอาชี

ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ได้รับมอบทีวี เพื่อใช้ในการเรียน การสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา

" นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยฯ ร่วมกับ หมู่บ้านเอื้ออาทร (วังหว้า) ต้อนรับคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) "

" ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา "

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

เข้าร่วมบริการเสริฟอาหาร และเครื่องดื่ม ในงานพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง

" โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา "

" การสอบโปรเจคของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. "

" พิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย "

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีจุดเทียน จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding MOU โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding MOU โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด

มอบกระเช้าดอกไม้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต2

ร้อยรักทักทอใจ สานสายใยมุฑิตา งานเกษียณ โรงเรียนบ้านสองสลึง 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ วิจัยและนวัตกรรม 2562

นำสิ่งของไปบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมชาวอุบลฯ ตลาดนัดคลองถม 2562

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยฯ กับ ผู้ปกครอง 2562

โครงการบริหารความเสี่ยงในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ร่วมพิธีจุดเทียน จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จ.ระยอง เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ท่านผู้รับใบอุญาต ท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ นำผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปร่วมการศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์บ่มเพาะผ

โครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ โดยการนำของท่านผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ เข้าร่วมโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึ

ท่านผู้รับใบอนุญาต ท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เดินทางไปร่วมงานเกษียณ ท่านดร. ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และท่านผอ.ธีระวัธน์ สิงหบุตร ผู้อำนวยการโรง

นายปราโมทย์ กล้าหาญ ผู้รับใบอนุญาต เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ร่วมกับ โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด ในโอกาสนี้ขอขอบพ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นายปราโมทย์ กล้าหาญ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เดินทางไปมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับ ท่านประจิม มงคลสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 คณะครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เดินทางไปร่วมงาน "ร้อยรักทักทอใจ สานสายใยมุฑิตา" งานเกษียณ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย คุณครูณัฐพงษ์ พ่อค้า คุณครูสุธานี อิ

เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Meet the Trainers Invention & Innovation สายอาชีวศึกษา" Change for The Future อ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 คณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา จิตอาสาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ นำสิ่งของไปบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมชาวอุบลราชธานี ณ ตลาดนัดคลองถม อ.แกลง จ.ระยอง

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยการแนะนำแนะแนวหลักสูตรการศึกษาจากสถาบันวิชาชีพสุขภาพ เบญจรักษ์รวมชัย ในโครงการ BJR TO JAPAN ให้นักเรียน-นักศึกษา

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมเรื่องการอบรมการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น (14 ส.ค. 62)

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้บริหารบริษัทติ่งฟง ล้งทุเรียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

การประชุมเพื่อเตรียมการประเมินโครงงานคุณธรรม

กิจกรรมเรื่องการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยฯ เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนการออกสู่ตลาดแรงงานในยุค 4.0 Eastern Economic Corridor (EEC)

ท่านผู้รับใบญาต นำนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา

การลงนามและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ร่วมมือทำสัญญาความร่วมมือ กับวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

การลงนามและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ร่วมมือทำสัญญาความร่วมมือ กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแกลง และเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในโครงกา

ว่าที่พันเอกพิเศษปราโมทย์ กล้าหาญ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ร่วมกับคณะครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

ท่านผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยฯ นำนักเรียน นักศึกษา จิตอาสาเข้าร่วมบริการเสิร์ฟเครื่องดื่ม และอาหารว่าง ในงานสวดอภิธรรมศพ บิดาท่าน ดร ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมากับการทำงานพิเศษ มีรายได้วันละ 400-500

นายปราโมทย์ กล้าหาญ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) สถานประกอบการภาคตะวันออก

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2562

โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ

การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เดินทางไปเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามบินอู่ตะเภา ระยอง พัทยา กองการบินทหารเรือ (28 ส.ค. 62)

อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ถังดังเพลิง

ท่านรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการศึกษาวิถีพุทธ ด้วยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นรากฐานในการศึกษา และรับโล่ และใบประกาศเกียรติคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิ

นางสุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส และร่วมกับ

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ได้นำคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม และชุมชน ร่วมกับเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ทำกิจ

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 นางสุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ ได้นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกับ "หมู่บ้านชุมชนบ้านเอื้ออ

เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2562 นางกนกวรรณ เบญจาทิกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เขต 1 เดินทางมาเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ และเข้าสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษาที่ขอรับทุนจา

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ท่านผู้รับใบอนุญาต และท่านรองผู้อำนวยการเข้าร่วม การประชุมเตรียมงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร ครู อาจารย์เตรียมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนา

เมื่อวันพฤหัสที่ 5 กันยายน 2562 ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรชุดครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร ฝึกระเบียบแถวขั้นพื้นฐานเบื้องต้นให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ ในโครงการบริหารคว

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2562 "ไทยแลนด์ 4.0" โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัท DTAC เดินทางเข้ามาที่วิทยาลัยฯ เพื่อแจกโปรโมชั่น ให้คำแนะนำบริการ และอธิบายเทคนิคการขาย การนำเสนอการตลาดแบบมืออาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลย่อาเซียนบ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายปราโมทย์ กล้าหาญ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยฯ เป็นประธานในงานกล่าวเปิดกิจกรรม นำนักเรียน นักศึกษา ที่เป็นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ และลงนามถวายพระพร ในงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

ประชุมสภาการศึกษาอำเภอแกลง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง

การลงนามและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MOU)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี

พิธีประดับแถบสามสี กองลูกเสือวิสามัญ

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมการปลูกป่าชายเลน ร่วมกับเทศบาลปากน้ำประแส

โครงการต้านภัยจากสื่อออนไลน์และการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน

โครงการฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอาชีวเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ ในรายการวิ่ง "RUN TO SAVE LIVES MINIMARATHON #2"

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเรื่องการอบรมการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

ยินดีต้อนรับ ท่านผู้บริหารบริษัทติ่งฟง ล้งทุเรียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มาเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

การประชุมเพื่อเตรียมการประเมินโครงงานคุณธรรม และสถานศึกษาคุณธรรม

กิจกรรมเรื่องการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม

อบรมเชิงปฏิบัติการ

เข้าร่วมในงานการประกวดนางงามระยอง 2562 ณ โรงแรมอักษรระยอง

โครงการพัฒนาบุคลากร

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกนกพิชญ์ อักษรคิด นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้ารับพระราชทานรางวัล "ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา" ครั้งที่ 2 (7 พ.ค. 62)

คณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ (A-BATC) เข้าร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

งานเทศกาลงานผลไม้ และของดีเมืองแกลง ครั้งที่ 39 ณ จุดขายของฝากสายบ้านบึงแกลง อ.แกลง จ.ระยอง (27 เม.ย. 62)

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ และขอขอบคุณท่านอาจารย์สุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ เป็นวิทยากรในการอบรม

ท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ นำทีมผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561 กลุ่มสถานศึกษ

ท่านอาจารย์ปราโมทย์ กล้าหาญ ผู้รับใบอนุญาต และท่านอาจารย์สุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เดินทางไปศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ และขอขอบคุณท่า

ท่านอาจารย์ปราโมทย์ กล้าหาญ ผู้รับใบอนุญาต และท่านอาจารย์สุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ นำผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระใ

งานปัจฉิมก็มี งานดีก็มา ปี 2561 คณะครู อาจารย์ นำนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ณ ธนูริเวอร์รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (12-13 มี.ค. 62)

คณะครู อาจารย์ นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีการซ้อมรับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีกรศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ วิทยาลัย

พิธีรับใบประกาศ

โครงการ "Memorandum of understanding" บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ กับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง (3 มี.ค. 62)

นายปราโมทย์ กล้าหาญ ท่านผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมเปิดบ้านโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา อ.เขาชะเมา จ.ระยอง (23

ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬา ในกีฬาสุพรรณิการเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ

ท่านอาจารย์สุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เดินทางไปนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกประสบการณ์จริง กับสถานประกอบการ และให้กำลังใจในการลงมือปฏิบัติงานจริงกับห

คณะครู อาจารย์ นำนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น และพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อา

นายปราโมทย์ กล้าหาญ ผู้รับใบอนุญาต และนางสุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลผู้บริหารเอกชนดีเด่น ประจำปี 2562 โดยขึ้นรับเกียรติบัตร เวทีภาคตะวันออก

นายปราโมทย์ กล้าหาญ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมในโครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ และสร้างบรรยากาศ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิ

โครงการแรลลี่ตามรอยพ่อ กิจกรรมสังคมหัวแข็ง เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีจิตสำนึกถึงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสวมหมวกนิรภัย มีความระมัดระวังในการขับขี่จักรยานยนต์ และขอขอบพระคุณที่นประทานในพิธี น

นายปราโมทย์ กล้าหาญ ท่านผู้รับใบอนุญาต นำคณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการธรรมสัญจร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ (

งานเปิดรั้วศรีตรัง ขุมปัญญาแห่งประตู สู่เมืองจันท์ 2019 คณะครู อาจารย์ นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานเปิดบ้าน โรงเรียนนายายอามพิทยาคม (31 ม.ค. 62)

ท่านผู้รับใบอนุญาต ท่านผู้อำนวยการ และคณะครู อาจารย์ นำนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพ ครั้งที่ 33 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ

นายปราโมทย์ กล้าหาญ ท่านผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ นำคณะครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน ?งานเปิดบ้านเหลือง-แดง แกลง? 61 ประจำ

คณะครู อาจารย์ นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดเรือนเยือนสังคม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย (25 ม.ค. 62)

คณะครู อาจารย์ นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา โครงการมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดระยอง ?Job & Care

คณะครู อาจารย์ นำนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี (24 ม.ค. 62)

ท่านผู้รับใบอนุญาต และท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เดินทางไปตรวจเยี่ยมเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู อาจารย์ (ผู้กำกับ และผู้ช่วยผู้กำกับ) และนักเรียน นักศึกษา (ลูกเสื้อวิสามัญ

คณะครู อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เดินทางไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มความชำนาญในยุค 4.0 โดยการเข้าร่วมงานสัมมนาThe New Era of Digital for Business Solution. ก้าวสู่ธุรกิจยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีด้านดิจิตอล ณ ห้

คณะครู อาจารย์ นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดมารยาทไทยในโครงการมหกรรมรวมพลังชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ ชุ

ท่านผู้รับใบอนุญาติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการเปิดบ้าน (RPC Open House) วิชาการวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (18 ม.ค. 62)

ท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.มนตรี คนเล เข้ารับการดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา อ.เขาชะเมา จ.ระยอง (18 ม.ค. 62)

ท่านอาจารย์สุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้ารับรางวัลผู้บริการสถานศึกษาอาชีวศึกษาดีเด่น และนำคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เข้าร่วมงานวันครู ประจำปีการศึกษา 256

ขอแสดงความยินกับท่านผู้บริหารดีเด่น ท่านอาจารย์สุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ และ อาจารย์สุนันธินี ล่อเฮง กับ อาจารย์พิมพร โสภา เข้ารับรางวัลครูดีเด่น จังหวัดระยอง ณ โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ ระยอง

อาจารย์ปราโมทย์ กล้าหาญ ผู้รับใบอนุญาต และ อาจารย์สุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ นำผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครู อาชีวศึกษา จังหวัดระยอ

ท่านผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.ศักดา สรรเสริญ เข้ารับการดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา อ.แกลง จ.ระยอง (14 ม.ค. 62)

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา ภาครัฐและเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง (11 ม.ค. 62)

ท่านผู้อำนวยการ นำคณะครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานโครงการประกวดครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนกวงฮั้ว (11 ม.ค. 62)

นิเทศ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ออกฝึกภาคสนามปฏิบัติงานจริงกับหน่อยงาน องค์กร และสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (11 ธ.ค. 62)

ขอแสดงความยินดี กับนายมงคล สิ้นเคราะห์ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 3/1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีมีคุณธรรม ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร (8 ธ.ค. 62)

งานวันเด็ก ประจำปี 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ร่วมกับชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยองวังหว้า นำสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิ้ล และของที่ระลึกจัดกิจกรรมงานวันเด็กแจกให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมงาน ณ เท

งานวันเด็ก ประจำปี 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ร่วมกับชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยองวังหว้า นำสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิ้ล และของที่ระลึกจัดกิจกรรมงานวันเด็กแจกให้แก่เด็กๆ ที่มาร่วมงาน ณ อง

ท่านผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ร่วมกับประธานชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยองวังนำสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิ้ล และของที่ระลึกจัดกิจกรรมงานวันเด็กแจกให้แก่เด็กๆ เนื่องในงานวันเด็กแห่

ท่านผู้รับใบอนุญาต เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่ช่อสะอาด ประจำปีการศึกษา 2561 ของลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ณ โฮมสเตย์โรงเรียนวัดแหลมสน อ.แกลง จ

โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 27-29 ธันวาคม 2561 ณ วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม (บ้านทะเลน้อย)

ขอแสดงความยินดีกับ นายมงคล สิ้นเคราะห์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารงานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอแกลง และเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วน

"ดีดี๊ดี กิจกรรมดี๊ดี มาร่วมกันปาร์ตี้ มีชีวิตสนุกดี" ในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Merry Christmas & Happy New Year 2019 กับกิจกรรมปาร์ตี้โฟม กับเพลงมันจาก Dj ปาล์มซี่ Dj ขุนช้าง Dj ไมค์ซี่ และภาพร

ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีกราบสักการะบวงสรวงท่านท้าวมหาพรหม ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ (25 ธ.ค. 61)

อาจารย์ปราโมทย์ กล้าหาญ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Merry Christmas & Happy New Year 2019 กับกิจกรรมปาร์ตี้โฟม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ (25 ธ.ค. 61)

คณะครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการจัดประกวดงานวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง (21 ธ

ท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกแล

ท่านผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการประชุมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดระยอง ณ โรงเรียนกวงฮั้ว (20 ธ.ค. 61)

เข้าร่วมการประชุมสภาเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง (20 ธ.ค. 61)

เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 25

คณะครู อาจารย์ นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงาน "เสน่ห์วิถีถิ่น แผ่นดินระยอง" โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ณ ลานสาธารณะแหลมแม่พิมพ์ (14 ธ.ค. 61)

ท่านผู้รับใบอนุญาต และท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ?สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา? สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา

ท่านผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา Big Data System ณ ห้องประชุมหาดวอนนภา วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จ.ชลบุรี (6 ธ.ค. 61)

คณะครู อาจารย์ นำนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการสร้างจิตอาสาสภากาชาดไทย ณ วัดละหารไร่ จังหวัดระยอง (ุ6 ธ.ค. 61)

ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ (4 ธ.ค. 61)

โครงการจิตอาสา กิจกรรมบริจาคโลหิต ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอแกลง ขอขอบคุณท่านสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง ที่เข้าร่วมการบริจาคโลหิต นางสรวงนรี ยุติธรรมนนท์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง และโ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ร่วมกับโรงพยาบาลแกลง และท่านผู้อำนวยการ มีนโยบายให้การสนับสนุน โครงการ Re X-Ray กิจกรรมตรวจสารเสพติด นักเรียน นักศึกษา เป็นกิจกรรมเสริมสร้างภูมิต้านทาน และป้องกันย

"กิจกรรมสมาธิทำใจให้สงบ แล้วไปจบที่การเรียน" สำหรับเช้าวันนี้นักเรียน นักศึกษา ร่วมกันทำกิจกรรมนั่งสมาธิด้วยความตั้งใจก่อนการเข้าห้องเรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ (4 ธ.ค. 61)

ท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุม โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับสถานบันการศึกษา ณ โรงแรมโอ๊กวูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ ศรีราชา จ.ชลบุรี (3 ธ.ค. 61)

ท่านผู้รับใบอนุญาต และท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ เนื่องในงานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 สมัย และโล่รางวัล ณ ห้องสุนทรภู่

คณะครู อาจารย์ นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการแข่งขัน Cabling Contest ปีที่ ๖ รอบชิงชนะเลิศ ด้วยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำอันดับ

คณะครู อาจารย์ นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาด้านวิชาการบัญชี UTCC Accounting Competition 2018 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้า (29 พ.ย. 61)

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้นระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยองป

คณะครู อาจารย์ นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ตลาดสีเขียว สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรร

นายปราโมทย์ กล้าหาญ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (28 พ.ย. 61)

คณะครู อาจารย์ นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้น งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศ

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561 กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ (22 พ.ย. 2561)

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด" สุดยอดนวัตกรรมอาชีวะ " การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง ประจำปีการศ

คณะครู อาจารย์ นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ทำความสะอาด เสริฟน้ำดื่ม เสริฟอาหาร ช่วยในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองน้ำขุ่น ต.วังหว้า อ.แ

การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านบัญชีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (15 พ.ย. 61)

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง ณ หอประชุมโรงเรียนวัดหนองกันเกรา และขอขอบคุณที่ให้การดูแลทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบร

คณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้า พูดคุยให้กำลังใจในเรื่องการเรียนกับนักเรียน นักศึกษา และกล่าวรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยใส่ใจในการเดินทาง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ (14

ท่านผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ปีงบประมาณ 2562 โดย ท่านประธานวิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี (8 พ.ย.

การประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดระยอง ณ โรงแรมสตาร์ ระยอง (7 พ.ย. 61

ขอขอบคุณการเยี่ยมชม วิทยาลัยฯ ของท่าน ดร.สุนิสา สก๊อต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรักภาษา และนายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ (6 พ.ย. 61)

อาจารย์สุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมยามเช้า เป็นการพบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา เรื่องการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจการสวมหมวกนิรภัย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ (6

สวัสดิการดี๋ดี กับโครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 เป็นกิจกรรมเสริมสร้างพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และมีจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมต่อการเรียน เพื่ออนาคตที่สดใส ใส่ใจรักนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโล

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นกิจกรรมออกฝึกภาคสนามลงมือปฏิบัติจริงกับสถานประกอบการ หน่วยงาน และองค์กร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ (4 พ.ย. 61)

อีกหนึ่งกิจกรรมกองลูกเสือวิสามัญ เรื่อง "การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น" เนื้อหาหลักสูตรการสอนลูกเสือช่อสะอาด ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ (2 พ.ย. 61)

ยินดีต้อนรับ ท่าน รศ.บุญร่วม ทิพพศรี ประธานคณะกรรมการที่บรึกษาวิทยาลัยฯ กับการตรวจเยี่ยมชมการบริหารงานของผู้บริหารบุคคลากร นักเรียน นักศึกษาความเรียบร้อยของวิทยาลัยฯ ตลอดจนอาคารเรียน ภูมิทัศ ความสะอาด

อาจารย์ปราโมทย์ กล้าหาญ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้าพบกับนักเรียน นักศึกษา กล่าวทักทายบอกเล่าทิศทางนโยบายการบริหารวิทยาลัยฯ และกล่าวให้พรแก่ลูกๆ อาเซียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีิาเซียนบ

"ดูเหมือนการวิ่งแข่ง ดูแบ่งกลุ่มชุมนุม และแย่งเข้าวินกัน" มาก่อนได้ก่อนกับกิจกรรมเลือกชมรมของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2561 เป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านปฏิบัติการลงมือทำ นำไปประกอบอ

"Welcome to A-BATC" ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าสู่การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (29 ต.ค. 61)

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวะศึกษา ภาครัฐและเอกชนในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคระยอง

ตักบาตรเทโว

ผู้ผ่านการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนระดับประเทศครั้งที่ 11 จาก สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพฯในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561

การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

กิจกรรมทำความดี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน ร่วมกับพ่อ แม่ พี่น้อง ชาวอำเภอแกลงทำความสะอาด เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จพร

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ (12 ต.ค. 61)

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)

ท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.วิสูตร อุดมพฤกษชาติ เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขไพรวัน (10 ต.ค. 61)

โครงการเข้าค่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คุณภาพ นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เน้นเรื่องระเบียบวินัย กล้าหาญ อดทน (8-9 ต.ค. 61)

ท่านผู้รับใบอนุญาต และท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานการสัมมนาผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 43 พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุม โ

โครงการดีมีประโยชน์ กับโครงการสานสัมพันธ์ความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัย กับ ผู้ปกครอง และขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาที่ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างดีเยี่ยม รวมทั้งกิจกรรมการ พรีเซน

ท่านผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ "RUN TO SAVE LIVES MINIMARATHON" ณ แหลมแม่พิมพ์ (7 ต.ค. 61)

นางสุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ลงนามบันทึกความร่วม (Memorandum of Understanding) มือกับ นายไพศาล โพธิบุตร ผู้จัดการแพสายน้ำ ณ บนแพสายน้ำ อ.แกลง จ.ระยอง (4

อาจารย์ปราโมทย์ กล้าหาญ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงาน "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบ

อาจารย์สุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (3 ต.ค. 61)

ท่านผู้รับใบอนุญาต และท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ (28 ก.ย. 61)

ท่านผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหาธุรกิจ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีวันมหิดล โดยมูลนิธิโรงพยาบาลแกลง ครั้งที่ 2 และนำนักเรียน นักศึกษาที่มีจิตอาสาบริการเครื่องดื่มแก้ผู้ที่มาเข้าร่วมงาน

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมเรื่องการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการของหลักโภชนาการ โดยการสาธิตการทำสลัดโรล ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด (21 ก.ย. 61)

ท่านผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ร่วมงานมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 ในงานมนต์รักเทคนิคระยอง และยินดีต้อนรับว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง เข้าดำรงตำแหน่งผู

คณะครู อาจารย์ นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เดินทางไปศึกษาดูงาน และทัศนศึกษา ณ หออัครศิลปิน, พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ and Dream World. (19 ก.ย. 61)

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิถีพุทธ พร้อมรับเกียรติบัตรและโล่รางวัลวิทยาลัยวิถีพุทธยอดเยี่ยม ปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ 16-8 กัยายน 2561

ว่าที่พันเอกพิเศษปราโมทย์ กล้าหาญ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมเป็นประธานในงานพิธีสวนสนาม และพิธีปิด การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทห

นางสาวฟ้าอรุณ ดีมาก นักเรียนระดับชั้น ปวช.3/2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เป็นตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการตรวจเยี่ยมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรม

คณะครู อาจารย์ นำนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมรายการชิงร้อยชิงล้าน ว้าว ว้าว ว้าว | พยัคฆ์ร้าย สายลับ 023 | 2 ก.ย. 61 Full HD

ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนในงาน "FOOD&HOTEL THAILAND 5-8 September 2018 HALL BITEC,BANGKOK,THAILAND"

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน ภายใต้นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดับเพลิง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ (ุ6 ก.ย. 61)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และเยาวชน รุ่นที่ 2 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ (5 ก.ย. 61)

กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" ร่วมเดินรณรงค์ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก หูหิ้ว และกล่องโฟม บริเวณตลาดสดเทศบาล 3 ณ ตลาดสามย่าน อ.แกลง จ.ระยอง

ต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในงานการมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา และแสดงผลงานโครงงานคุณธรรม นักเรียน นักศึกษา เขตภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร วันที่2-3 กันยายน 2561 ณ ห้องจันทร์สุ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาอาชีวศึกษา จังหวัดระยอง ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดระยอง (31 ส.ค. 61)

อาจารย์สุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดงานกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ (30 ส.ค. 61)

"ชาติ เกียรติ วินัย กล้าหาญ อดทน เสียสละ สู้ตาย สามัคคี"

มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จังหวัดระยอง ปี 2561 และ การประกวดกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดระยอง ปี 2561

กิจกรรม ดี๊ ดี เรียน อาเซียน ดี๊ ดี "กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด" พิชิตใจไวรุ่น เราอาเซียน รู้รักสามัคคี มีวินัย ใจสู้ สู้

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมเรื่องการจัดทำ Presentation ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point เพื่อสร้างงาน VDO ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมเรื่องการอบรมการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อสร้างภาพ Animation เบื้องต้น

ท่านผูรับใบอนุญาต ท่านผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ นำผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ศึกษาดูงาน และขอขอบคุณ ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ที่ให้การอนุเคราะห์

งานพิธีเปิดการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561

ท่านผู้รับใบอนุญาต พบปะพูดคุยกับ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ และที่ปรึกษาประจำระดับชั้น เข้าพบลูกๆ ให้คำปรึกษาดูแลกันอย่างใกล้ชิด เปรียบเสมือนครอบครับอาเซียน อันอบอุ่น

กิจกรรมระเบียบวินัย เรื่องการฝึกระเบียบแถว มาพร้อมกับการตรวจเครื่องแต่งกายลูกเสือ ของกองลูกเสือวิสามัญ

การคัดเลือกโครงงานคุณธรรมระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ ห้องประชุมสัมมนาอาชีวศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

"แสงเทียน แห่งศรัทธา จรัสจ้าศึกษาไทย"

กิจกรรมงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Regional 2018

บริการดูแลชุมชน ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า)

ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านสำนัก อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศพม่า

ขอขอบคุณ นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง ได้ให้เกียรติร่วมพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับคณะครู อาจารย์

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9

กิจกรรมดี ดี ของแจกฟรี ฟรี มีที่อาเซียน

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ

โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

วันภาษาไทย

โครงการจิตอาสา กิจกรรมอาชีวะเอกชนสร้างคนสร้างชาติ เทิดไท้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

การแข่งขัน ?Cabling Contest ปี ๖? ระดับภาคตะวันออก

โครงการถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

การตรวจติดตามการให้อุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา

จิตอาสาออกบริการวิชาการวิชาชีพ

ใจถึงใจ ICU สู่โรงพยาบาลแกลง

ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด ณ วัดโพธิ์ทองพุทธาราม อ.แกลง จ.ระยอง

มพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPC) กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก สออ.

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" เพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

การประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ทบ.)

ฝึกประสบการณ์จริงกับสถานประกอบการระบบทวิภาคี สาขาการโรงแรม

โครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ กับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง

หลักสูตรเรียนจริง ปฏิบัติการจริง กับสาขาการโรงแรม

กิจกรรมไหว้ครูภาคสมทบ

ผ้าการกุศลสมทบทุนสร้างสระว่ายน้ำ

กิจกรรมเลือกตั้ง นายกบริหารงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

พิธีไหว้ครู

กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง

กิจกรรมรณรงค์ "ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหา ยาเสพติด" วันต่อต้านยาเสพติดโลก

งานวันน้อมลำรึกกวีเอกของโลก ท่านสุนทรภู่ ณอนุสาวรีย์สุทรภู่ )

กิจกรรมพิธีเปิดงานการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านฝ่ายงานการวางแผน

กิจกรรม เฟรชชี่รักอนาคต รักลูกหลาน ร่วมกันต้านการพนันฟุตบอลโลก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เตรียมพบกับกิจกรรมเฟรชชี่ ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายนนี้!!!!

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

โครงการค่ายมวยไทยสามย่าน

โครงการ Re X-Ray ตรวจสอบความเสี่ยงในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาป้องกันปราบปราม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

การประชุมประสานงานเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์

ท่านผู้รับใบอนุญาต พบปะพูดคุยกับลูกๆ อาเซียน พร้อมกับแนะนำครูจีน

ท่านผู้รับใบอนุญาต พบปะพูดคุยกับลูกๆ อาเซียน

ยินดีต้อนรับอาจารย์ Ms.SHEN,JUAN (คุณครูฝน)

โครงการอบรมแผนปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา

ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการพนัน

"ร่วมสืบสานวัฒนธรรม นำมาเผยแพร่"

"เสียชีพ อย่าเสียสัตย์"