• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • 1667049677--01.jpg

  เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

 • 1667049262--01.jpg

  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

 • eee.jpg

  เชิญเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

 • 00.jpg

  ปฐมนิเทศนักเรียน ปวช. รอบปกติ ปีการศึกษา 2565

 • 1667030666--01.jpg

  ประชาสัมพันธ์ A - BATC SPORT DAY

 • 132245.jpg

  การประชุมวิชาการ อวท. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน

 • -01.jpg

  ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา สาขา การตลาด เข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (SMEs) กิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยสถานประกอบการ

 • 310849247_5759041654156272_2172559980022275420_n.jpg

  ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต

 • 311380143_5770854059641698_2208671717514260521_n.jpg

  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้ง 47

 • 311421828_5776341872426250_3913432795133110934_n.jpg

  กลับมาอีกครั้ง!! ตามคำเรียกร้อง!!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร