• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ นำโดย นายปราโมทย์ กล้าหาญ ท่านผู้รับใบอนุญาต ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ซึ่งพิธีการว่าด้วยการมอบตัวแหน่งและธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจให้กับ นางสาวโชติกา บริหาร ประธานชมรมวิชาชีพ สาขาการตลาด ณ ลานอเนกประสงค์ #วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ #อวท --------------------------------------------------------------------- ?????เปิดรับสมัครแล้ว!????? ?ภาคเรียนที่ 2/2566? สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. / ปวส. ?ภาคปกติ สมทบ และ ทวิภาคี? ????ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ???? อยู่ที่ไหนก็สมัครได้ ????? การศึกษาที่ดีเริ่มได้ที่ A-BATC ? #DEK67 สนใจติดต่อ 038 026 400, 089 671 1444 สมัครออนไลน์ ได้ที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/BZUzJJEzjZe5ZVnK7