• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

เข้าร่วมการอบรมทบทวนเกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายปราโมทย์ กล้าหาญ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการอบรมทบทวนเกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ดำเนินการโดยสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพและวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว