• วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  นางสาวกนกพิชญ์ อักษรคิด 2019

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  นางสาวกนกพิชญ์ อักษรคิด 2019

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ประสบการณ์จริงในการเรียนการสอน

การเรียนรู้ขึ้นได้หลายรูปแบบ อีกหนึ่งการเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม คือการสัมผัสประสบการณ์จริง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ กับการเรียนรู้นอกห้องเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียน-นักศึกษาได้พบเจอกับสิ่งแปลกใหม่ และการพบปะกับผู้ประกอบการณ์ซึ่งดำเนินธุรกิจอยู่จริงก่อให้เกิดความคิดแนวใหม่ ประสบการณ์จริงในการเรียนการสอน???????????? #วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ #การเรียนรู้นอกห้องเรียน #Caf?Amazonแหลมแม่พิมพ์ --------------------------------------------------------------------- ?????เปิดรับสมัครแล้ว!????? ?ภาคเรียนที่ 2/2566? สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. / ปวส. ?ภาคปกติ สมทบ และ ทวิภาคี? ????ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ???? อยู่ที่ไหนก็สมัครได้ ????? การศึกษาที่ดีเริ่มได้ที่ A-BATC ? #DEK67 สนใจติดต่อ 038 026 400, 089 671 1444 สมัครออนไลน์ ได้ที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/BZUzJJEzjZe5ZVnK7