• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

เปิดรับสมัคร !!! นักเรียน นักศึกษา

เปิดรับสมัคร !!! นักเรียน นักศึกษา
ทั้งภาคปกติ สมทบ และ ทวิภาคี
ช่องทางออนไลน์และช่องทางปกติ
-----------------------------------
ระดับ ปวช. และ ปวส.
- สาขาการบัญชี
- สาขาการตลาด
- สาขาการโรงแรม
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
-----------------------------------
????มีบริการรถรับส่ง
????มีเรียนร.ด.
????มีกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ.)
???? ติดต่อสอบถาม
038-026-400
089-671-1444
24 พ.ย 65 | รับชม : 25 ครั้ง