• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา สาขา การตลาด เข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (SMEs) กิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยสถานประกอบการ

ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา สาขา การตลาด เข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (SMEs) กิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยสถานประกอบการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
10 ธ.ค. 64 | รับชม : 25 ครั้ง