• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
ในเหตุการณ์กราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
6 ต.ค. 65 | รับชม : 50 ครั้ง