• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้ง 47

เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2565 นายปราโมทย์ กล้าหาญ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้ง 47 เรื่อง ”สร้างชาติ พัฒนาคน สังคมเข้มแข็งด้วยอาชีวะไทย” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องประชุม Grand Ballroom B-C ชั้น4
10 ต.ค. 65 | รับชม : 29 ครั้ง