• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศ

????????ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะเลิศ????????
????????Alpha T E-sport ????????
ซึ่งมีรายชื่อสมาชิกดังนี้
1. นาย วงศธร ปิ่นทะกูล
2. นาย บวรวิชญ์ ใบใหญ่
3. นาย วีรยุทธ ใจหาญ
4. นาย นายณัฐดนัย คำเสียง
5. นายณัฐดนัย คำเสียง
6. นาย กันตินันท์ งบสุวรรณ (สำรอง)
(game console)การแข่งกัน A-BATC E-sport Day ครั้งต่อไปนั้นจะเป็นเกมอะไร(pink game controller)
Follow Facebook fanpage ไว้ได้เลย (check mark): วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
25 ต.ค. 65 | รับชม : 52 ครั้ง