• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ขอส่งกำลังใจให้ชาวระยองทุกคนที่ประสบอุทกภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในช่วงเกิดอุทกภัย

ขอส่งกำลังใจให้ชาวระยองทุกคนที่ประสบอุทกภัย
รวมถึงเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในช่วงเกิดอุทกภัย
และขอให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว
9 ก.ย. 65 | รับชม : 60 ครั้ง