• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

วันสตรีไทย

วันสตรีไทย
ตรงกับวันที่ ๑ สิงหาคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง เพื่อแสดงถึงความสามารถของผู้หญิงไทย
ในปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมผู้ชาย เป็นที่ยอมรับจากสังคม จะเห็นได้จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเริ่มมีสตรีเข้าไปเป็นหัวหน้างานมากขึ้น รวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในการบริหารประเทศชาติ
สตรีไทยในยุคปัจจุบันจึงต้องเป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการบริหาร การจัดการ การเป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นภรรยาที่ดีของสามี และเป็นแม่ศรีเรือนที่ดี พร้อมทั้งต้องก้าวทันกับยุคสมัยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ขอเป็นอีกหนึ่งเสียง ในการสนับสนุนพลังหญิงไทย ที่เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนองค์กรและสังคม รวมถึงเป็นการโชว์ศักยภาพว่า
#สตรีไทย..ไม่แพ้ชาติใดในโลก
1 ส.ค. 65 | รับชม : 21 ครั้ง