• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายปราโมทย์ กล้าหาญ ท่านผู้รับใบอนุญาต ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ "พระราชอริยคุณาธาร(หล่ำ ยั่งยืน)" ให้กับนักเรียน นักศึกษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 91 พรรษา และมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจเข้าร่วมรับทุน ณ วัดพลงช้างเผือก