• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกและปฐมนิเทศ นักศึกษาวิชาทหาร (ภาคปกติ)

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ว่าที่ พันเอกพิเศษปราโมทย์ กล้าหาญ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกและปฐมนิเทศ นักศึกษาวิชาทหาร (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์ฝึกย่อย โรงเรียนแกลง ?วิทยสถาวร? ห้วงการฝึกวันที่ 3 - 26 ตุลาคม 2565