• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE

นางสาวณกมล สีสุพระ คณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 16 - 21 ตุลาคม 2565 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปุทมธานี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และพัฒนาบุคลิกภาพ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่น - เรียนว่ายน้ำ ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 27 - กายบริหารยามเช้า กับครูนุ้ย - เซ้นต์ ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา นักแสดงจากละครซีรี่ส์ดัง บังเอิญรัก Love By Chance อดีตสมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMP 8 และ 10 ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนตราษตระการคุณ มาเซอร์ไพรส์น้องๆ Camp รุ่น 27 ในช่วงการเป็นแกนนำ TO BE NUMBER ONE - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนา EQ เป็นต้น