• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

นำคณะครู อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจและสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 10 -11 กันยายน 2565 นางสาวสุนันธินี ล่อเฮง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวพิมพร โสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครู อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจและสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนการฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเรดพื้นที่ ภาคตะวันออก 2 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง