• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

นำทีมคณะครูอาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ร่วมกับชุมชนบ้านเอื้ออาทร ระยอง วังหว้า นำอาหาร และน้ำดื่ม ส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 นาง สุพรรณิกา ทิพพศรี กล้าหาญ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ นำทีมคณะครูอาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ร่วมกับชุมชนบ้านเอื้ออาทร ระยอง วังหว้า นำอาหาร และน้ำดื่ม ส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม ในเขตพื้นที่ดอนมะกอก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง