• a-batc
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
  10/8 ซ.สุนทรภู่4 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110

นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมินุรักษ์สิ่งแวดล้อม "ปลูกป่าชายเลน" ณ ป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง

17 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนจิตอาสาร่วมินุรักษ์สิ่งแวดล้อม "ปลูกป่าชายเลน" ณ ป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง